cytisine.org provides general information regarding cytisine

Quit Smoking with Tabex
Sopharma Shop

Abstract

Dit artikel heeft de synthese bestudeerd van een nieuw derivaat van de bekende alkaloïde cytisine in de zaden van planten van Cytisus laburnum L. en Thermopsis lanceolata R.Br., beide van de Lugiminosae-familie. De nieuwe verbinding is verkregen uit twee biologisch actieve verbindingen, zoals isoxazool en cytisine. Het is aangetoond dat de reactie leidde tot de eentrapsmethode onder zeer milde omstandigheden om 4-[(3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)sulfonyl]cytisine. Deze klasse verbindingen is veelbelovend voor het verkrijgen van de nieuwe biologisch actieve verbindingen. Dit artikel heeft in detail een structuur onderzocht met behulp van de 1Hand 13C NMR en tweedimensionale NMR-spectroscopie van COSY (1H-1H), HMQC (1H-13C) en HMBC (1H-13C). Dientengevolge moeten de homo- en heteronucleaire spin-spinkoppelingen tot stand worden gebracht. De röntgendiffractieanalyse heeft de ruimtelijke structuur bepaald van een nieuw derivaat op basis van de cytisine-alkaloïde. Zo is de hemorheologische activiteit bestudeerd.

Trefwoorden:

13C; 1H; 2D NMR-spectroscopie; Röntgendiffractieanalyse; alkaloïde cytisine; hemorheologische activiteit; ruimtelijke structuur; sulfo-derivaten van azolen.

Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36616266/?rand=273