cytisine.org provides general information regarding cytisine

Quit Smoking with Tabex
Sopharma Shop

Kernpunten

  • Uit uitgebreid onderzoek blijkt dat e-sigaretten met nicotine, varenicline en cytisine de hulpmiddelen zijn bij het stoppen met roken die het meest waarschijnlijk mensen zullen helpen stoppen met roken.
  • Gemiddeld zullen er van elke 100 mensen die proberen te stoppen, er ongeveer 14 bij elke stoppoging slagen bij het gebruik van een e-sigaret, varenicline of cytisine. Dit vergeleken met 6 op de 100 die waarschijnlijk zullen stoppen zonder hulpmiddelen te gebruiken.
  • Dubbele nicotinevervangingstherapie (NRT), zoals het combineren van een pleister met kauwgom, kunnen bijna net zo effectief zijn, waarbij ongeveer 12 op de 100 mensen waarschijnlijk met succes zullen stoppen. Deze schatting is echter minder zeker dan die voor de andere hulpmiddelen bij het stoppen met roken.
  • Het gebruik van slechts één vorm van NRT, zoals alleen een pleister, leidt ertoe dat ongeveer 9 op de 100 mensen met succes stoppen.
  • De geavanceerde ‘component network meta-analysis’ (CNMA)-benadering analyseerde meer dan 300 klinische onderzoeken om de effectiviteit van verschillende stopmethoden te vergelijken.
  • Cytisine, een zeer effectief middel om te stoppen met roken, wordt benadrukt, maar is in de meeste landen, waaronder Groot-Brittannië, niet beschikbaar. Veel landen hebben momenteel ook leveringsproblemen met varenicline.

Een uitgebreide nieuwe Cochrane-analyse heeft ontdekt dat nicotine-e-sigaretten, varenicline en cytisine de meest effectieve opties zijn die momenteel beschikbaar zijn om rokers te helpen op de lange termijn te stoppen (minstens zes maanden niet roken). Dit wordt op de voet gevolgd door het gelijktijdig gebruik van twee vormen van nicotinevervangende therapie, zoals een nicotinepleister naast kauwgom, zuigtabletten of neussprays. Het onderzoek is uitgevoerd door een team van de Nuffield Afdeling Eerstelijnsgezondheidswetenschappen bij de Universiteit van Oxford met collega’s van de Universiteit van Leicester.

De studie, gepubliceerd in de Cochrane-database met systematische reviews, vergeleek de resultaten van verschillende hulpmiddelen bij het stoppen met roken die zijn gebruikt in meer dan 300 klinische onderzoeken waarbij meer dan 150.000 mensen betrokken waren. De onderzoekers gebruikten een statistische techniek om gegevens uit de onderzoeken te combineren tot één enkele analyse, genaamd ‘component network meta-analyse’ (CNMA). Dit betekende dat ze methoden voor het stoppen met roken met elkaar konden vergelijken, waarbij ze zowel directe vergelijkingen binnen onderzoeken als indirecte vergelijkingen tussen onderzoeken konden gebruiken. Dit leverde een uitgebreid beeld op van de relatieve effectiviteit van elke methode.

Hoe effectief zijn medicijnen en e-sigaretten om te stoppen met roken, en wat werkt het beste?

Dr. Nicola Lindson, hoofdauteur en senior onderzoeker en docent bij Oxford’s Nuffield Department of Primary Care Health Sciences, benadrukte de potentiële impact van de bevindingen:

“Ons onderzoek duikt diep in de wereld van stoppen met roken. Door gegevens uit honderden onderzoeken en ruim 150.000 mensen bij elkaar te brengen, kunnen we zien dat wanneer mensen de medicijnen gebruiken die een vergunning hebben om te stoppen met roken of nicotine-e-sigaretten, de kans groter is dat ze stoppen met roken dan wanneer ze deze hulpmiddelen niet gebruiken. We hebben ook aangetoond dat nicotine-e-sigaretten, cytisine en varenicline meer mensen lijken te helpen stoppen met roken dan andere producten die worden gebruikt om te stoppen met roken. Nicotinesubstitutietherapie lijkt bijna net zo effectief, maar alleen als een pleister wordt gebruikt naast een andere vorm van nicotinevervanging, zoals kauwgom of neusspray.

E-sigaretten bleken ongeveer 14 op de 100 rokers op de lange termijn te helpen stoppen, vergeleken met 6 op de 100 die probeerden te stoppen zonder een van de onderzochte hulpmiddelen om te stoppen met roken. De geneesmiddelen voor stoppen met roken varenicline en cytisine waren eveneens effectief. Varenicline, een essentieel medicijn van de WHO, is momenteel echter niet verkrijgbaar in Europa, Zuid-Amerika, Japan en delen van Noord-Amerika vanwege een productieprobleem. Cytisine heeft momenteel geen vergunning of wordt in de meeste landen buiten Midden- en Oost-Europa niet op de markt gebracht, wat betekent dat het in het grootste deel van de wereld, inclusief het VK en de VS, niet beschikbaar is. Hierdoor zijn e-sigaretten met nicotine en gecombineerde nicotinevervangende therapieën de twee meest effectieve hulpmiddelen bij het stoppen met roken die voor de meeste mensen beschikbaar zijn. Deze werken beter als mensen ook gedragsmatige ondersteuning krijgen om te stoppen.

Het samen gebruiken van twee soorten nicotinevervangende therapie (NRT), zoals een nicotinepleister plus een sneller werkend NRT-product zoals kauwgom of zuigtabletten, kan bijna net zo effectief zijn als nicotine-e-sigaretten, varenicline en cytisine. Het gebruik van één enkele vorm van NRT, zoals de pleister of kauwgom alleen, resulteerde echter in minder extra stoppende mensen. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 12 op de 100 mensen die twee vormen van NRT samen gebruiken, met succes zullen stoppen, vergeleken met ongeveer 9 op de 100 mensen die slechts één type NRT gebruiken. De schatting voor gecombineerde NRT is minder zeker dan die voor andere hulpmiddelen bij het stoppen met roken, aangezien deze werd berekend op basis van de gecombineerde effecten van individuele NRT’s en niet rechtstreeks op basis van onderzoeken met combinatietherapieën.

Roken is wereldwijd een groot gezondheidsrisico en een doodsoorzaak. Het is echter heel moeilijk om te stoppen. Er zijn verschillende producten beschikbaar die hierbij kunnen helpen, maar de relatieve effectiviteit van deze methoden is lange tijd onzeker geweest. Deze uitgebreide analyse biedt nu duidelijkheid en biedt mensen die roken, professionals in de gezondheidszorg en beleidsmakers betrouwbare gegevens om weloverwogen beslissingen te nemen.”

De onderzoekers namen sleutelfactoren mee, zoals de effectiviteit van verschillende interventies en hun veiligheidsprofielen. De bevindingen van het onderzoek zouden essentiële informatie kunnen zijn om het beleid en de strategieën op het gebied van de volksgezondheid te helpen hervormen, waardoor rokers effectievere hulpmiddelen krijgen om voorgoed te stoppen.

Dr. Jamie Hartmann-Boyce, co-auteur die tijdens het onderzoek aan de Universiteit van Oxford werkte en nu assistent-professor is aan de Universiteit van Massachusetts Amherst, zei:

“Door de uitgebreide gegevens te doorzoeken hebben we waardevolle inzichten verkregen in effectieve methoden om te stoppen met roken. Roken blijft wereldwijd de belangrijkste oorzaak van vermijdbare ziekten en sterfgevallen, en hoewel veel mensen willen stoppen met roken, kan het moeilijk zijn om dat te doen. Onze bevindingen bieden duidelijk bewijs van de effectiviteit van nicotine-e-sigaretten en combinatietherapieën ter vervanging van nicotine om mensen te helpen stoppen met roken. Het bewijsmateriaal is ook duidelijk over de voordelen van de geneesmiddelen cytisine en varenicline, maar deze kunnen voor sommige mensen op dit moment moeilijker toegankelijk zijn. Het beste wat iemand die rookt voor zijn gezondheid kan doen, is stoppen met roken, en er zijn aanwijzingen dat het gebruik van varenicline, cytisine of nicotine e-sigaretten in combinatie met gedragsmatige ondersteuning hem de beste kansen geeft om dit met succes te doen.”

De review richtte zich uitsluitend op het evalueren van de werkzaamheid van een reeks methoden om te stoppen met roken, in lijn met de gedefinieerde reikwijdte en primaire onderzoeksfocus. Er werd niet ingegaan op bredere aspecten van het volksgezondheidsdiscours met betrekking tot e-sigaretten, zoals het gebruik ervan onder niet-rokers en adolescenten. Hoewel de review geen substantieel bewijs van significante nadelige effecten aan het licht bracht, is het belangrijk op te merken dat de meeste onderzoeken deelnemers gedurende een periode van zes tot twaalf maanden volgden, waardoor er een gat in de gegevens over de mogelijke gevolgen op de lange termijn achterbleef.

Het omvangrijke onderzoek concludeerde dat meer gegevens over ernstige bijwerkingen en het aantal mensen dat stopt met het gebruik van een product vanwege bijwerkingen gunstig zouden zijn. Deze robuuste analyse levert echter sterk bewijs ter ondersteuning van behandelrichtlijnen en beleid gericht op het helpen van rokers om te stoppen.

Lindson N, Theodoulou A, Ordóñez-Mena JM, Fanshawe TR, Sutton AJ, Livingstone-Banks J, Hajizadeh A, Zhu S, Aveyard P, Freeman SC, Agrawal S, Hartmann-Boyce J. Farmacologische en elektronische sigaretteninterventies voor het stoppen met roken bij volwassenen: meta-analyses van componentennetwerken. Cochrane Database of Systematic Reviews 2023, uitgave 9. Art. Nr.: CD015226. DOI: 10.1002/14651858.CD015226.pub2.

Bron: https://www.cochrane.org/news/e-cigarettes-varenicline-and-cytisine-are-most-effective-stop-smoking-aids-analysis-over-150000?rand=266