cytisine.org provides general information regarding cytisine

Quit Smoking with Tabex
Sopharma Shop

Abstract

We rapporteren een gedetailleerde structurele studie van cytisine, een alkaloïde die wordt gebruikt om te helpen bij het stoppen met roken, en kijken ernaar uit om zijn rol als nicotine-agonist te onthullen. Rotatiespectroscopie met hoge resolutie heeft ons in staat gesteld twee verschillende conformeren te karakteriseren die axiale en equatoriale rangschikkingen van de piperidinische NH-groep vertonen. Onverwacht is de axiale vorm gevonden als de overheersende configuratie, in tegenstelling tot die waargenomen voor verwante moleculen, zoals piperidine. Dit afwijkende gedrag is gerechtvaardigd in termen van een intramoleculaire NH···N-waterstofbinding. Bovendien rechtvaardigt deze interactie de overstabilisatie van de axiale conformer ten opzichte van de equatoriale en is cruciaal voor het werkingsmechanisme van cytisine op de nicotinereceptor, waardoor zijn gedrag als nicotine-agonist verder wordt gerationaliseerd.

Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36264108/?rand=273