cytisine.org provides general information regarding cytisine

Quit Smoking with Tabex
Sopharma Shop


Kernpunten

Vraag
Is cytisinicline een effectieve en veilige farmacotherapie om stoppen met roken te bevorderen?

Bevindingen
In een gerandomiseerde klinische studie met 810 volwassenen die rookten, waren zowel een 6-weekse als een 12-weekse kuur van een nieuw cytisinicline-doseringsregime effectiever dan placebo en werden ze goed verdragen, wat leidde tot significant hogere onthoudingspercentages bij continu roken in vergelijking met placebo tijdens de laatste 4 weken van de medicamenteuze behandeling en vanaf het einde van de behandeling tot 24 weken.

Betekenis
Cytisinicline-schema’s van zowel 6 als 12 weken, met gedragsondersteuning, toonden de doeltreffendheid van stoppen met roken en uitstekende verdraagbaarheid aan, wat een nieuwe behandelingsoptie voor nicotineafhankelijkheid bood.

Belang
Cytisinicline (cytisine) is een plantaardige alkaloïde die, net als varenicline, zich selectief bindt aan α4β2-nicotine-acetylcholinereceptoren, die nicotineafhankelijkheid mediëren. Hoewel het in de VS geen vergunning heeft, wordt cytisinicline in sommige Europese landen gebruikt om te helpen bij het stoppen met roken, maar het traditionele doseringsschema en de behandelingsduur zijn mogelijk niet optimaal.

Objectief
Om de werkzaamheid en verdraagbaarheid van cytisinicline voor stoppen met roken te evalueren bij toediening in een nieuw farmacokinetisch gebaseerd doseringsregime gedurende 6 of 12 weken versus placebo.

Ontwerp, instelling en deelnemers
Een dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde studie met 3 groepen (ORCA-2) vergeleek 2 duur van cytisiniclinebehandeling (6 of 12 weken) versus placebo, met een follow-up tot 24 weken, onder 810 volwassenen die dagelijks sigaretten rookten en wilde stoppen. Het werd uitgevoerd op 17 locaties in de VS van oktober 2020 tot december 2021.

Interventies
Deelnemers werden gerandomiseerd (1:1:1) naar cytisinicline, 3 mg, 3 maal daags gedurende 12 weken (n = 270); cytisinicline, 3 mg, 3 maal daags gedurende 6 weken, daarna placebo 3 maal daags gedurende 6 weken (n = 269); of placebo 3 maal daags gedurende 12 weken (n = 271). Alle deelnemers kregen gedragsondersteuning.

Belangrijkste resultaten en maatregelen
Biochemisch geverifieerde continue onthouding van roken gedurende de laatste 4 weken van behandeling met cytisinicline versus placebo (primair) en vanaf het einde van de behandeling tot 24 weken (secundair).

Resultaten
Van de 810 gerandomiseerde deelnemers (gemiddelde leeftijd 52,5 jaar; 54,6% vrouw; gemiddelde van 19,4 dagelijks gerookte sigaretten) voltooiden 618 (76,3%) het onderzoek. Voor de 6 weken durende kuur met cytisinicline versus placebo waren de percentages continue abstinentie 25,3% versus 4,4% gedurende week 3 tot 6 (odds ratio [OR]8.0 [95% CI, 3.9-16.3]; P< .001) en 8,9% versus 2,6% gedurende week 3 tot 24 (OR, 3,7 [95% CI, 1.5-10.2]; P= .002). Voor de 12 weken durende kuur met cytisinicline versus placebo waren de continue abstinentiepercentages 32,6% versus 7,0% voor week 9 tot 12 (OR, 6,3 [95% CI, 3.7-11.6]; P< .001) en 21,1% versus 4,8% gedurende week 9 tot 24 (OR, 5,3 [95% CI, 2.8-11.1]; P< .001). Misselijkheid, abnormale dromen en slapeloosheid kwamen voor bij minder dan 10% van elke groep. Zestien deelnemers (2,9%) stopten met cytisinicline vanwege een bijwerking. Er deden zich geen geneesmiddelgerelateerde ernstige bijwerkingen voor.

Conclusies en relevantie
Cytisinicline-schema’s van zowel 6 als 12 weken, met gedragsondersteuning, toonden de doeltreffendheid van stoppen met roken en uitstekende verdraagbaarheid aan, wat nieuwe behandelingsopties voor nicotineafhankelijkheid bood.

Proefregistratie
ClinicalTrials.gov-ID:
NCT04576949

Bron: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/10.1001/jama.2023.10042?rand=266