cytisine.org provides general information regarding cytisine

Quit Smoking with Tabex
Sopharma Shop

Een dagelijks regime van cytisinicline aangevuld met gedragsondersteuning is een effectieve behandeling voor nicotineafhankelijkheid, volgens een studie gepubliceerd in JAMA.

De onderzoekers definieerden cytisinicline, ook wel bekend als cytisine, als “een natuurlijk voorkomende plantaardige alkaloïde” die helpt bij het verminderen van nicotineontwenningsverschijnselen en nicotine-gegenereerde versterking wanneer sigaretten roken. Landen in Midden- en Oost-Europa gebruiken dit al tientallen jaren als OTC-product om te stoppen met roken, maar andere over de hele wereld hebben het nog niet goedgekeurd, waaronder de Verenigde Staten.

“Farmacotherapie voor stoppen met roken is sinds 2006 door de FDA goedgekeurd”, schreven de auteurs. “Er zijn nieuwe opties nodig.”

Daarom voerden de onderzoekers een multisite, 3-groeps, dubbelblinde, gerandomiseerde fase 3 klinische studie uit om “de werkzaamheid en verdraagbaarheid van cytisinicline voor stoppen met roken te evalueren bij toediening in een nieuw farmacokinetisch gebaseerd doseringsregime gedurende 6 of 12 weken versus placebo.”

De onderzoekers voerden de proef uit op 17 locaties in het hele land. In aanmerking komende deelnemers rookten 10 of meer sigaretten per dag, wilden stoppen met roken, hadden koolmonoxide (CO) in de lucht van meer dan of gelijk aan 10 ppm en waren 18 jaar of ouder. Van de 1345 gescreende personen kwamen er 810 in aanmerking. De onderzoekers verdeelden de in aanmerking komende deelnemers willekeurig in 3 groepen, waarbij 270 in de cytisinicline-groep van 12 weken, 269 in de cytisinicline-groep van 6 weken en 271 in de placebogroep werden geplaatst.

Elke deelnemer nam gedurende 12 weken 3 maal daags tabletten in; afhankelijk van hun groep was de tablet een placebo of bevatte 3 mg cytisinicline. Ze kregen ook 10 minuten korte gedragsondersteuning bij het stoppen met roken door getrainde counselors voor maximaal 15 bezoeken tot en met week 12. De onderzoekers volgden de deelnemers gedurende 12 extra weken na de behandeling op en boden kortere ondersteuningssessies aan in de weken 16, 20 en 24.

De onderzoekers gebruikten tijdens het onderzoek primaire en secundaire uitkomstmetingen. De primaire meting was het verifiëren van de continue onthouding van roken door patiënten gedurende de laatste 4 weken van behandeling met cytisinicline versus placebo. De secundaire meting was het verifiëren van continue onthouding van roken in beide groepen vanaf het einde van de behandeling tot 24 weken.

Deelnemers werden wekelijks beoordeeld tijdens persoonlijke bezoeken tot en met week 12. Bij elk bezoek controleerden de onderzoekers de rookonthouding van de deelnemers, wat betekende dat ze niet hadden gerookt sinds het vorige bezoek en een CO-gehalte in de adem hadden van minder dan 10 ppm. De onderzoekers volgden de deelnemers ook op na de behandeling in de weken 16, 20 en 24. Gedurende deze tijd beschouwden ze de deelnemers als abstinent als ze niet meer dan 5 sigaretten hadden gerookt sinds het laatste bezoek en een CO-gehalte in de adem hadden van minder dan 10 ppm.

Van degenen die in aanmerking kwamen, voltooiden 663 (81,9%) een behandeling van 12 weken (12 weken cytisinicline-groep: 232 [85.9%]; Cytisinicline-groep van 6 weken: 217 [80.7%]; placebogroep: 214 [79.0%]).

Voor de 6 weken durende kuur met cytisinicline versus placebo waren de percentages continue abstinentie 25,3% versus 4,4% gedurende week 3 tot 6 (odds ratio [OR]8.0 [95% CI, 3.9-16.3]; P < .001) en 8,9% versus 2,6% gedurende week 3 tot 24 (OR, 3,7 [95% CI, 1.5-10.2]; P = .002). Ter vergelijking: voor de 12 weken durende kuur met cytisinicline versus placebo waren de continue abstinentiepercentages 32,6% versus 7,0% voor week 9 tot 12 (OR: 6,3 [95% CI, 3.7-11.6]; P < .001) en 21,1% versus 4,8% voor week 9 tot 24 (OR, 5,3 [95% CI, 2.8-11.1]; P < .001).

Bijgevolg toonden zowel de 6- als de 12-weekse schema’s werkzaamheid voor stoppen met roken. De onderzoekers benadrukten dat degenen in de cytisinicline-groepen een 6- tot 8-voudige hogere kans hadden op continue onthouding van roken na de behandeling dan degenen die de placebo kregen.

In termen van veiligheid meldden 184 deelnemers (68,2%) in de 12 weken durende cytisiniclinegroep bijwerkingen, 172 (63,9%) in de 6 weken durende cytisiniclinegroep meldden bijwerkingen en 166 (61,5%) in de placebogroep meldden bijwerkingen. De onderzoekers merkten op dat de meeste niet-ernstig waren, met een ernst variërend van mild tot matig. De meest voorkomende (>5%) bijwerkingen waren hoofdpijn, misselijkheid, abnormale dromen en slapeloosheid.

Over het algemeen vonden de onderzoekers succes in cytisinicline-schema’s van zowel 6 als 12 weken, aangevuld met gedragsondersteuning, aangezien de deelnemers “de werkzaamheid en uitstekende verdraagbaarheid van het stoppen met roken aantoonden, waardoor nieuwe behandelingsopties voor nicotineafhankelijkheid werden geboden.”

Ondanks hun bevindingen noemden onderzoekers verschillende studiebeperkingen, een daarvan was dat hun populatie voornamelijk uit blanke deelnemers bestond; hierdoor waren de resultaten niet generaliseerbaar voor andere raciale en etnische groepen. De studie was ook niet generaliseerbaar voor degenen die door de onderzoekers van de proef waren uitgesloten, inclusief degenen bij wie een ernstige psychische aandoening was vastgesteld en degenen die momenteel marihuana of illegale drugs gebruiken.

Hoewel het beperkingen had, beschouwden de onderzoekers de proef uiteindelijk als een succes omdat het “aantoonde dat een nieuw regime van cytisinicline, samen met gedragsondersteuning, een robuuste werkzaamheid en uitstekende verdraagbaarheid heeft als behandeling voor tabaksverslaving.”

Referentie

Rigotti NA, Benowitz NL, Prochaska J, et al. Cytisinicline voor stoppen met roken: een gerandomiseerde klinische studie. JAMA. 2023;330(2):152-160. doi:10.1001/jama.2023.10042

Bron: https://www.ajmc.com/view/cytisinicline-found-to-aid-in-smoking-cessation?rand=266