cytisine.org provides general information regarding cytisine

Quit Smoking with Tabex
Sopharma Shop

Abstract

Cytisine heeft een moleculaire structuur die enigszins lijkt op die van nicotine en varenicline. Het concept voor het nieuwe geneesmiddel om te stoppen met roken varenicline was gedeeltelijk gebaseerd op cytisine. Net als varenicline is cytisine een partiële agonist van nicotine-acetylcholinereceptoren, met een hoge affiniteit voor alfa4beta2-receptoren. Cytisine wordt sinds de jaren zestig in Oost- en Centraal-Europa gebruikt als middel om te stoppen met roken, maar is elders grotendeels onopgemerkt gebleven. Drie placebogecontroleerde onderzoeken, uitgevoerd in Oost- en West-Duitsland in de jaren zestig en zeventig, suggereren dat cytisine, zelfs met minimale gedragsmatige ondersteuning, effectief kan zijn bij het helpen stoppen met roken. Cytisine-tabletten zijn erg goedkoop om te produceren en kunnen een goedkopere behandeling zijn dan nicotinevervanging, bupropion en varenicline. Er is echter een gebrek aan wetenschappelijk onderzoek naar de eigenschappen van cytisine, waaronder veiligheid, aansprakelijkheid voor misbruik en werkzaamheid. Dit artikel tracht onderzoeksprioriteiten te identificeren voor moleculaire, dierlijke en klinische studies. In het bijzonder zijn nieuwe studies nodig om het nicotinereceptorinteractieprofiel van cytisine te definiëren, om de farmacokinetiek en farmacodynamiek bij mensen vast te stellen, om te bepalen of dieren zelf cytisine toedienen en om na te gaan of cytisine veilig en effectief is als geneesmiddel om te stoppen met roken. Deze onderzoeksinspanning, die bijdraagt ​​tot een ruimer gebruik van een goedkope drug, kan mogelijk vele levens redden.

Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17825502/?rand=273