cytisine.org provides general information regarding cytisine

Quit Smoking with Tabex
Sopharma Shop

Abstract

Cytisine is een chinolizidine-alkaloïde, waarvan is gemeld dat het een van de belangrijkste bioactieve componenten is van Sophora alopecuraides L. Van quinolizidine-alkaloïden is eerder aangetoond dat ze de proliferatie van verschillende soorten tumorcellen remmen. Er zijn echter maar weinig studies die de effecten van cytisine op kankercellen hebben onderzocht. De huidige studie werd uitgevoerd om de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan door cytisine geïnduceerde apoptose van HepG2 menselijke hepatocellulaire carcinoomcellen verder te onderzoeken. De resultaten van een MTT-test toonden aan dat cytisine de groei van HepG2-cellen op een dosisafhankelijke manier remde. Bovendien werd de inductie van apoptose gedetecteerd, zoals bepaald door morfologische observatie en flowcytometrie. Zoals bepaald met fluorescentiemicroscopie, werden apoptotische morfologische veranderingen gedetecteerd na toediening van cytisine. Flowcytometrische analyses toonden aan dat cytisine cytotoxiciteit induceerde via apoptose-achtige mechanismen in HepG2-cellen. Verder werd western blot-analyse uitgevoerd om de afgifte van cytochroom c (Cyt-c) en activering van de caspase-cascade te onderzoeken, en de resultaten wezen erop dat behandeling van HepG2-cellen met cytisine caspase-afhankelijke apoptose induceerde via de afgifte van Cyt-c uit de mitochondriën, opregulatie van caspase ‑ 3 en neerwaartse regulering van pro ‑ caspase ‑ 3. Deze resultaten gaven aan dat cytisine apoptose van HepG2-cellen kan induceren via de mitochondriale route.

Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28713951/?rand=273